Podmínky

Podmínky provozu

 1. Provozovatelem služby na těchto stránkách je Mgr. Bc. Milan Mikeš se sídlem v ul. Školní 94, 37324 Římov, e-mail: info@dopr.cz, tel.: (+420) 777 038 536, dále jen "provozovatel", který za účelem úpravy vztahu vzniklého při užívání těchto stránek mezi provozovatelem a uživatelem stránek (dále jen "uživatel") vydává tzv. Podmínky provozu ve znění, jak je dále uvedeno (dále jen "Podmínky").
 2. Provozovatel vydává Podmínky s výhradou jejich změny. Již registrovaný uživatel je při každém novém vstupu na tyto stránky povinen seznámit se s jejich aktuálním zněním umístěným na stránce s názvem "PODMÍNKY". Učiní-li registrovaný uživatel jakýkoliv úkon dle těchto stránek poté, co provozovatel změnil Podmínky, platí, že souhlasí s jejich aktuálním (změněném) zněním.
 3. Budou-li v souvislosti s poskytováním služby na těchto stránkách zpracovány data o uživateli, jež mají povahu osobních údajů podléhající režimu zákona č.101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, provozovatel prohlašuje a garantuje, že s těmito bude nakládat ve zvláštním režimu jen v nezbytné míře a výlučně pro účely, za kterými byly poskytnuty, přičemž v souladu s citovaným zákonem učiní veškerá opatření, jež zajistí jejich patřičnou ochranu před zneužitím třetími osobami.
 4. Služba poskytována provozovatelem na těchto stránkách nemá v současné době co do sběru, výběru, a uspořádání obsahu charakter databáze.
 5. Přestože veškeré informace, údaje a materiály uveřejňované na těchto stránkách shromažďuje provozovatel z primárních zdrojů a za účelem ověřování jejich aktuálnosti a správnosti činí řadu opatření, nepřebírá jejich publikováním na těchto stránkách žádnou odpovědnost za správnost, úplnost či aktuálnost jejich obsahu, když tato je výlučně na straně původního zdroje informace. Obdobně nenese provozovatel žádnou odpovědnost za jakoukoliv nemožnost přístupu na odkazované stránky.
 6. Jakékoliv informace či materiály poskytované na těchto stránkách nenahrazují adresné, kvalifikované poradenství či neznamenají doporučení ke konkrétním obchodním transakcím, tyto mají povahu toliko obecné informace, která má sloužit pro získání základní orientace a přehledu o potenciálních příležitostech, které se ve sledované oblasti nabízí. Provozovatel z uvedeného důvodu nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv škodu, která by mohlo být připisovaná, ať již přímo či nepřímo, využití informací uvedených na těchto stránkách.
 7. Provozovatel rovněž není nikterak odpovědný za obsah stránek, které přímo či nepřímo odkazují na stránky provozovatele. V tomto smyslu provozovatel neodpovídá za žádnou ze služeb či produktů, které jsou na takovýchto stránkách nabízeny a nemůže být s nimi bez dalšího spojován.
 8. Provozovatel není odpovědný za obsah jednotlivých inzerátů ani za reklamu zobrazovanou v textové či grafické podobě. Po té, co dojde k prodeji nebo pronájmu domény v našem aukčním systému, dochází k převodu domén z prodávajícího na kupícího, popř. k dalším právním úkonům, výhradně jednáním mezi prodávajícím a kupujícím - bez účasti provozovatele Dopr.cz
 9. V návaznosti na předchozí ustanovení je bez předchozího písemného souhlasu (udělení licence) zakázáno jakákoliv reprodukce, úprava či jiné nakládání s obsahem těchto stránek mající za cíl komerční využití těchto stránek, čímž se zejména rozumí:
  - redistribuce jakéhokoliv části obsahu těchto stránek,
  - odstranění označení copyright nebo jiné obchodní značky z obsahu těchto stránek,
  - vytváření obdobné databáze systematickým stahováním a ukládáním jakékoliv části obsahu těchto stránek.
 10. Prodávat nebo pronajímat domény na těchto stránkách smí pouze jejich oprávněný držitel nebo jím zmocněná osoba (na základě notářsky ověřené a provozovateli doložené plné moci). Porušení tohoto ustanovení bude považováno za hrubé porušení podmínek provozu na těchto stránkách a osoba, která se tohoto porušení podmínek dopustí, se zavazuje, kromě náhrady škody, zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 50000,- Kč (slovy padesáttisíc korun českých).
 11. Vložit doménu k prodeji/aukci nebo pronájmu do systému DOPR.cz smí zaregistrovaný uživatel pouze po předchozím odsouhlasení správcem webu. Zájemce pošle na email info@dopr.cz  název domény a požadovanou cenu. Pokud zájemce neobdrží do 7 dnů kladnou odpověď, nesmí doménu do systému vložit.
 12. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat vložené inzeráty bez udání důvodu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nejčastější otázky:

I. DOTAZ: Co znamená "BIN" cena?

ODPOVĚĎ: zkratka BIN znamená: Buy It Now, česky to znamená: Kup hned, používá se při aukcích pro stanovení ceny, za kterou dražitel může draženou doménu/web koupit okamžitě bez nutnosti dražit dále a soutěžit s ostatními zájemci. Dosažením ceny BIN aukce končí.

-------

II. DOTAZ: Dobrý den, mohu odstranit svou aukci kde již bylo přihozeno? Děkuji.

ODPOVĚĎ: Je zapotřebí dodržet podmínky. Nevím přesně o jakou doménu se jedná, ale pokud již někdo přihodil, je potřeba dodržet časový harmonogram aukce a po ukončení aukce doménu převést na vydražitele.

-------

Vstup pro registrované

Jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo? | Nová registrace

DOPR.cz doporučuje

Inzerce zdarma na Hyperinzert.cz

Mezi nejefektivnější inzertní portály s bezplatnou inzercí patří Hyperinzert.cz. Tento inzertní portál je kromě inzerce zdarma oblíbený i díky své přehlednosti a snadnému vkládání inzerátů. Podat inzerát zdarma je možné bez registrace. --- REALITY --- Inzerce realit zdarma - Realitní inzertní server R7.cz + R7.sk s desetiletou historií!

Copyright © 2008 DOPR.cz, Všechna práva vyhrazena.